Trudności pojawiają się...

Menu


Wiedza to klucz do sukcesu.

„Trudności pojawiają się nie po to, by utrudniać, ale żeby uczyć.”

Brian Tracy


Załóżmy, że nie udało ci się osiągnąć ważnego celu, na którym ci zależało​. Co wtedy myślisz?

Pierwsza sposób myślenia:
"Jestem do niczego",
"Ja nic nie potrafię",
"Nic mi nie wychodzi",
"Ja zawsze przegrywam",
"Mnie się nigdy nie udaje",
"Ja już nigdy nic nie osiągnę" itp.
I towarzyszące tej sytuacji uczucie rezygnacji, zniechęcenia, zdołowania, zamknięcia się w sobie.
Można z łatwością tu dostrzec duże uogólnienia dominujące, jak: "zawsze", "nic" i "nigdy", które świadczą o ogólnym, pesymistycznym nastawieniu i czarnowidztwie, które często staje się samospełniającą się przepowiednią niemal na nasze wypowiedziane życzenie, utrwalane wielokrotnie przy różnych wydarzeniach.
Taki sposób myślenia jest też bezrefleksyjnym utwierdzaniem się w swoim niedołęstwie i obwinianiem za niepowodzenia okoliczności, które rzekomo zawsze są takie same, bo sprawiają że zawsze przegrywam. Takie myślenie prowadzi do porażek i unikania wyzwań, gdyż ukierunkowuje postrzeganie celów jako problemów, siebie jako nieudacznika, który sobie z nimi nie poradzi, a życia jako udręki i ciągłych zmagań z i tak przewidywalnym negatywnym rozwiązaniem.

Drugi sposób myślnia: myślisz:
"Tym razem mi się nie udało, ale kolejnym razem zdąbędę cel".
"Jakie błędy popełniłem skoro nie powiodło mi się?"
"Może powinienem obrać inną metodę działania?"
"Może powineniem włożyć więcej zaangażowania?"
"Może za mało czasu poświęcałem temu przedsięwzięciu?"
"Może powinienem zapytać kogoś o radę by kolejnym razem wyszło mi lepiej?"
W tej postawie można zauważyć wyraźnie że komentarze do sytuacji nie są ogólnikami ale wyrażają fakt, który miał miejsce, dominujący optymizm w postrzeganiu efektów kolejnej próby i rozmyślanie nad lepszą metodą działania w przyszłości (refleksję twórczą) by cel osiągnąć.
Drugi sposób myślenia jest typowo realistyczny, staję się z problemem twarzą w twarz - ma się odwagę przyznać. że: "faktycznie nie wyszło tym razem".
I co nastepuje po tym? Refleksja "co było powodem niepowodzenia" i "jak udoskonalić metodę zdobywania celu?".
Wnioski ponieważ są konstruktywne prowadzą do pozytywnej decyzji, np "następnym razem przeznaczę na to więcej czasu i cel osiągnę".

Duże sukcesy zakładają na swej dordze porażki i niepowodzenia.
O to, że porażki są częścią drogi do sukcesu wystarczy zapytać ludzi sukcesu, i odpowiedź będzie twierdząca. Porażki wręcz składają się na drogę do celu, gdyż dążenie do tego, czego jeszcze nie mamy zakłada wchodzenie w obszary nam nie do końca poznane, pokonywanie siebie na różne sposoby, i nieuniknione są etapy błądzenia, pomyłek czy nieudanych prób na tej drodze.
Nikt nie dostał instrukcji do życia żeby według niej móc bezbłędnie działać. "Ten się nie myli kto nic nie robi", też zakłada, ze nie wszystko wiemy od razu jak zrobić dobrze.

Dlatego warto szukać metod skutecznego realizowania naszych celów, jednak gdy przychodzą trudności nie załamywać się a uczyć możliwie najwięcej jak się da, wyciągać konstruktywne wnioski, przyznawać się przed samym sobą do popełniania błędów, i mieć odwagę by próbować na nowo a kiedy ma to prawdziwy sens wycofać się albo zmienić ukierunkowanie na inny cel.

Cytaty

"Celem nie jest bycie lepszym od kogoś innego, ale bycie lepszym niż było się wczoraj".
XIV Dalajlama

Skup się na tym, co posiadasz zamiast na tym, czego Ci brak.

Kiedy masz ludzi, którzy w ciebie wierzą, możesz przenosić góry. Pierwszą osobą jednak, która w ciebie wierzy musisz by ty sam.

Zawsze ufaj sobie

"Nie gardź sobą, że bitwę przegrałeś. Trzeba pewnej siły, by się zapędzić aż tam, gdzie się bitwy przegrywa."
Henryk Elzenberg

Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która to właśnie robi.

Ciesz się nawet małymi sukcesami

Zacznij kiedy inni szukają wymówek, ćwicz, kiedy inni wciąż marzą, nie poddawaj się kiedy inni rezygnują.

W życiu wygrywa ten, kto pokonał samego siebie, pokonał swój strach, swoje lenistwo, swoją nieśmiałość...

"Wszystko jest trudne zanim stanie się proste" Thomas Fuller

Poświęcej tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych.

"Im bardziej motywuje cię miłość, tym bardziej wyzwalające i nieustraszone są twoje działania".
IV Dalajlama

Nieszczęśliwi ludzie skupiają się na tym, czego nienawidzą w swoim życiu, szczęśliwi na tym, co kochają.

Marzenia się nie spłeniają, marzenia się spełnia.

Poświęcej tyle czasu na ulepszanie siebie, być nie miał go na krytykę innych.

Spokojny umysł daje najlepsze rozwiązania.

"Sekret przemiany: Skup całą uwagę nie na tym co stare, ale na tworzeniu nowego."
Sokrates

"Zapomnij o wszystkich powodach, dla których się nie uda. Wystarczy znaleźć jeden dobry powód, dla którego się powiedzie."
Robert Anthony
  • Kontakt